Ni har hittills delat ut 100.000 ex av materialet Arbetslivet till elever, vad är syftet?
– Vi vill höja kunskapen om arbetsmarknaden hos unga människor. Vi tog fram ett material till gymnasieelever för att lära dem om bland annat kollektivavtal och deras rättigheter på arbetsplatsen. Vi tar upp den svenska modellen, men eftersom många efter gymnasiet flyttar utomlands för att jobba så tar vi även upp hur det ser ut i andra länder.

Vilka ligger bakom projektet?
– Det började som ett initiativ från Arenagruppens styrelse, som består av fackliga representanter där Kommunals Annelie Nordström varit väldigt drivande. I samarbete med lärare på gymnasiet tittade vi sedan på kursplanen för samhällskunskap för att se hur materialet kunde användas i undervisningen.

Var det så att eleverna saknade denna kunskap?
– Vi gjorde en undersökning förra våren där det visade sig att hälften av eleverna inte kände sig förberedda på det kommande arbetslivet.

Hur blev resultatet?
– Lärarna säger att det är väldigt bra och användbart. Och jag har varit ute på skolor när de gjort pedagogiska övningar och tagit upp frågor som till exempel: varför lönerna ser olika ut för män och kvinnor. Där fanns ett stort intresse hos eleverna. Förhoppningsvis kommer detta att ge en ökad kunskap om arbetsmarknaden.

Vad är nästa steg?
– Nu tittar vi på den nya gymnasiekursen ”entreprenörskap” för att se hur vi kan få en facklig ingång där.

Fotnot: 2011 års Arbetslivspris har tilldelats Arena Skolinformation. Priset delas ut av Fackförbundet ST.