SVAR: Det beror på vilket pensionsavtal arbetsgivaren har. En del avtal har krav på att timanställda måste arbeta ett visst antal timmar för att de ska få pensionsavsättning.   Sedan beror det också på hur gammal din mamma är. De flesta avtalen gäller bara fram till 65 år.
Om din mamma kontaktar sin sektion kan de hjälpa henne att reda ut vad som gäller i hennes fall.