SVAR: Man har inte rätt till något risktillägg. Men det är viktigt att skriva arbetsskaderapport när brukaren varit våldsam, för arbetsgivaren är skyldig se till att arbetsmiljön är säker. Jag tycker du ska kontakta din sektion, så att de sätter sig ned tillsammans med dig och arbetsgivaren och gör en riskbedömning om ditt arbete. Då kan ni komma fram till en handlingsplan för hur dessa situationer ska hanteras.