SVAR: En chef kan inte fatta beslut som strider mot lagen. Be din dotter att kontakta Kommunal lokalt, så får hon hjälp med denna fråga.