– Frågan är om det är värt att ha rätten till heltid när det sköts så dåligt. Det är inte avtalen i sig som är dåliga men kommunerna vill inte hålla sig till det vi kommit överens om, säger Tony Andersson, ombudsman i Kommunal Jönköpings län.

Störst är missnöjet i Nässjö där ett medlemsmöte för två veckor sedan lockade 180 medlemmar.
– Det har varit upprorsstämning. Medlemmar har samlat in 360 namnunderskrifter mot avtalet, säger Mattias Johansson, ordförande för Kommunal i Nässjö.
Den S-styrda kommunen har tagit fullmäktigebeslut om att erbjuda rätt till heltid. Inom äldre- och handikappomsorgen har personal därför fått önska sysselsättningsgrad. I modellen ingår då något som kallas tillgänglig tid som lagts ut på all personal.
– Många upplever att de alltid måste vara tillgängliga. Dels blir det huggsexa om den tillgängliga tiden och dels blir det svårt för många att planera för helgerna till exempel, säger Mattias Johansson.
De anställda kräver att avtalet ses över och förbättras, annars bör det rivas upp. Vad som då händer med rätten till heltid är oklart.

Missnöjet finns inte bara i Nässjö. Även avtalen i Vetlanda, Eksjö och Tranås kan komma att rivas upp. Skulle så ske har de anställda kvar den sysselsättningsgrad de nu har valt, enligt Kommunals ombudsman Tony Andersson.
– När vi har börjat med de här avtalen har det inte varit så många som har valt heltid i alla fall, säger han.
I Nässjö fortsätter diskussionen med arbetsgivaren. Ett nytt möte är inplanerat till den 30 november.
– Efter det får vi se om avtalet sägs upp eller om vi ska ha det kvar, säger Mattias Johansson.

Kommunalarbetarens granskning av rätten till heltid i hela landet visade att missnöjet är utbrett. 73 procent av Kommunals sektioner uppgav att rätten till heltid hade medfört negativa effekter för de anställda.
Vi har sökt både ansvariga politiker och förvaltningschefer i Nässjö kommun men ingen har varit tillgänglig för kommentarer.