Allt fler kommuner vill sluta avtal om heltid. Men de heltider som erbjuds innebär delade turer; man får jobba några timmar, sen ett obetalt uppehåll och sen jobb igen. Man får också jobba fler helger. Det blir den enskildes ansvar att jaga ihop timmar till ett arbetsschema för att nå full arbetstid. Tala om stress!

Felet är att grundbemanningen är för snål. Ett fåtal heltidsanställda kompletteras med deltidsanställda och människor som rings in. Ska man öka antalet heltider här blir det ett evigt pusslande med arbetstiden för den enskilde. Det är slöseri med mänskliga resurser och pengar.

Om välfärdsjobben ska bli friskare krävs en ny och generösare grundbemanning, arbetstider som passar både personal och verksamhet. Det finns enstaka exempel på bra heltidsprojekt, dem kommer vi i Kommunal att sprida. Vi kan inte ha välfärdsjobb till priset av otrygga människor som stressar för att få sitt liv och arbete att gå ihop. Vem vill ha ett sådant jobb i framtiden?

Tina Dahlström,
ordförande Kommunal Älvsborg