Det är LO Stockholms representantskaps höstmöte som har antagit yttrandet. Distriktet säger kategoriskt nej till privatiseringar: ”Det är dags att stoppa privatiseringen och införa meddelarfrihet för de anställda.”

De befarar att all äldreomsorg snart kommer att drivas av privata intressen och menar att mångfald har ersatts av enfald, något som behöver brytas både för de anställdas och för de äldres skull.