Under hösten har avtalskraven diskuterats på avtalskonferenser runt om i landet. Avtalsdelegationen kommer att prioritera kraven i december.
Sedan beslutar Kommunals förbundsstyrelse om vilka avtalskrav som ska lämnas till arbetsgivarna. Exakt hur de kommer att se ut vet alltså inte Lenita Granlund i det här läget.

Hur känns det, första avtalsrörelsen som avtalssekreterare?
– Jag har fått öva lite, vi har tecknat över 60 avtal sedan jag tillträdde. Men då fick jag ta vid där någon annan lagt kartan. Nu har jag varit med hela processen och kunnat påverka LO-sam-ordningen. Det känns positivt att jämställdhetsfrågorna, visstidsanställdas problematik och otrygga anställningar ligger inom ramen för LO-samordningen. Man växer in i det som ska göras. Det känns jättebra.

Vad är de stora frågorna efter avtalskonferenserna?
– Generellt är viktigaste frågorna rätten till heltid, de otrygga anställningarna, delade turer på SKL-området. Rätten till arbetskläder. Självklart höjda lägstlöner och löner.
Lenita Granlund säger så här om:

 • Otrygga anställningar:
  – Vi stödjer LO-samordning-ens krav att man inte kan stapla anställningar på varandra. Att man ska begränsa visstids-anställningslängd till två år.
 • Heltid:
  – Hur det ska formuleras är inte spikat. Vi har diskuterat både lagstiftning och avtal. När man inför heltider är det viktigt att man har klart organisationen och arbetstidens förläggning. Annars kan det bli så att man inte kan ta heltid för att det är för många delade turer. Man kan klubba heltid, men är det omöjligt att ta heltid, har ett sådant beslut inget värde. Det här måste hänga ihop. Heltid är vår hjärtefråga.
 • Delade turer:
  – Vi ser att delade turer ökar. Det påverkar medlemmarna, det är en arbetsmiljöfråga, en social fråga. Vad kan du ha för familjeliv när du i princip är borta från sju på morgonen till tio på kvällen? Men om man förbjuder delade turer, kan det innebära att man får jobba många fler helger. Man får hitta en lösning, det är en viktig fråga.
 • Lägstlönerna:
  – Lägstlönerna ska höjas i centrala avtal. De ska höjas motsvarande löneökningarna, det är ett sätt att få upp hela kollektivet. Löneutrymmet fördelas sedan lokalt, det används inte till att lyfta lägstlönerna.
  – Det är därför viktigt med centrala regleringar av lägstlöner så att man inte behöver betala dem lokalt. Men också för att du ska komma in på en lön som du kan leva på. I LO-yrkandet har vi krävt att lönerna ska höjas med 3,5 procent eller 860 kronor.

Kommer avtalskraven till SKL och Vårdföretagarna skilja mycket åt?
– Inte mycket, grunden är att de ska vara så konkurrensneutrala som det bara är möjligt. Sedan kommer det finnas detalj-er, men de kommer inte skilja sig något stort. Jag kan inte säga att rätt till heltid ska finnas i båda. Visstiden kommer att finnas i alla krav, det är med i LO-samordningen.

Enligt Kommunal har visstidsanställda 2 500 mindre i grundlön. Hur ska man komma åt det?
– Ett sätt är att lyfta frågan, bara det gör skillnad. Det är inte i lag möjligt att diskriminera viss-tidsanställda, man kan borra
djupare och se om det finns en lönediskriminering. Man kan också komma till förhandlingsborden med krav om hur lönesättningen för visstidsanställda ska se ut. Vi har ju inga regleringar om lönesättning för visstidsanställning.

Kommer jourersättningen i avtalet med Vårdföretagarna att förändras?
– Jag kan inte säga det i dagsläget, men jag tror att diskussionerna kommer att finnas.

LO-samordningen

LO-förbunden enas om vilka krav som ska drivas. Det betyder att alla kräver likadant. Det innebär också att förbunden kan vidta sympatiåtgärder för att ett annat förbund ska få igenom sina krav.
Kommunal har sagt ja till LO-samordningens krav:

 • Löneökningar på 3,5 procent och minst 860 kronor per månad och anställd.
 • Lägstlönerna ska höjas med minst 860 kr.
 • Jämställdhetspott på 100 kronor per anställd för att utjämna osakliga löneskillnader mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken. Potten ska samlas in i avtalsområden där snittlönen är lägre än 22 400 kronor månad.
 • Begränsa visstidsanställningarna. Krav på att tidsbegränsad anställning under 12 månader på fem års period ska ge en fast tjänst. Vikariat för en namngiven person kan dock pågå i två år under sammanlagt fem år.
 • Stopp för stapling. Vikariat eller annan visstidsanställning i sammanlagt två år under en fem års period ska övergå i en fast tjänst.
 • Bättre försäkringsvillkor för de som drabbas av arbetsskada.
 • IF Metall, GS och Livs ställer sig utanför samordningen på grund av jämställdhetspotterna.