– Modellen bygger på att alla som vill får en heltidstjänst, sen har man rätt att en gång om året ansöka om sin sysselsättningsgrad, säger Håkan Persson, ombudsman i Kommunal Väst.
Det är inget tvingande avtal för arbetsgivaren utan det är upp till varje förvaltning om man vill tillämpa avtalet eller inte. Men det finns en politisk majoritet i frågan om rätt till heltid, påpekar Håkan Persson.
– Den röd-gröna majoriteten har lovat att under mandatperioden se till att alla som vill ha heltid ska få det.

Modellen bygger på att arbetsgivaren kan lägga ut 20 procent av varje anställds arbetstid på så kallade resurspass, som är till för att täcka upp för korttidsfrånvaro.
På flera håll i landet finns en hel del missnöjer med rätten till heltid, som KA har skrivit om. Hur ska ni undvika att hamna i den fällan?
– Vi har ingen flytande tid i vår modell utan arbetsgivaren måste se till att klara sin egen bemanning. Och finns inga resurspass att boka är tanken att de anställda ska gå till sin egen arbetsplats, säger Håkan Persson.

Men liksom på de flesta håll skjuter arbetsgivaren inte till extra pengar och de som har minst att vinna på avtalet är de som redan i dag har en heltidstjänst på ett och samma arbetsställe. Nu kan det i stället bli arbetstid på upp till 4-5 olika arbetsställen, tror Håkan Persson.
– Den som har heltid i dag är inte den stora vinnaren i det här systemet.
Heltidsmodellen har prövats på flera förvaltningar och erfarenheterna är, enligt Håkan Persson, mest positiva.