Hur mycket är ett barn värt? Svaret ska inte hämtas från vad politikerna säger, utan vad de gör. Den senaste veckan ger några exempel: 

  • Barn som inte har svenska som modersmål får på många håll allt färre timmar Svenska 2. Specialutbildade lärare har plockats bort. Barn med invandrarbakgrund i socialt utsatta miljöer missar oftare att få fullständiga gymnasiebetyg, visar SR:s skolgranskning. Gruppen är i högrisk för ett vuxenliv i fattigdom. 
  • Större barngrupper och sämre personaltäthet – och allt fler barn som skadas fysiskt och psykiskt i förskolan.  
  • 82 procent fler unga än 2003 hamnar utanför arbetsmarknaden med förtidspension, omdöpt till aktivitetsersättning, dock utan aktivitet.

Samtidigt går det bra för de privata riskkapitalbolag som hanterar en växande del av vård-skola-omsorg. Lönsamhet och vinster är i topp.

Hur hänger allt det här ihop? Vi är inte ett fattigt land. Pengarna finns. Men används inte rätt. Det handlar om att investera i barn och utjämna livschanser. Så heter en rapport, utgiven av Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg. Här skriver sociologiprofessor Gösta Esping-Andersen om ett av välfärdsstatens uppdrag, att utjämna så att klassbakgrunden inte bromsar möjlighet-erna. Ett uppdrag som misslyckats: ”Banden mellan social härkomst och ett barns livschanser är i grunden lika starka i dag som på våra farföräldrars tid.”
Receptet, som inte används, lyder som följer: 

  • Att bekämpa fattigdom med omfördelning kan förbättra studieresultaten och minska det sociala arvets betydelse.

Avgörande är tidiga ”insatser av hög kvalitet för barn som befinner sig i sociala riskmiljöer”: Förskolor av hög kvalitet  ger lägre kriminalitet, fler utbildade och färre utslagna.  Ju tidigare insatser, desto bättre resultat. Investeringarna ska vara för barnens skull – och arbetslösas,
hemarbetandes, invandrares barn ska inkluderas. Esping-Andersen:
”En politik för högkvalitativ barnomsorg och allmänt deltagande i förskola kan följaktligen vara verkligt effektiv för att åstadkomma mer jämlika möjligheter.”
Hur svårt kan det vara? Lär av forskningen, gör om och gör rätt.