Beslutet att driva kravet på lagstiftning om två timmars kortare arbetstid med bibehållen lön slogs fast efter att kongressen kört över förbundsledningen i frågan. Ledningen ser problem med att driva krav på kortare arbetstid när många medlemmar samtidigt arbetar ofrivillig deltid.
– Beslutet är inte problemfritt. På kort sikt måste fokus vara att få bort de ofrivilliga deltiderna, så att medlemmarna kan få en inkomst som det går att leva på, säger vice ordförande Therese Gouvelin till LO-tidningen.

HRF:s kongress antog också ett uttalande där de kräver att regeringen inför en nationell lagstiftning om att alla kommuner ska erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.