Trots att många bussförare i Göteborg utsatts för stenkastning, beskjutning med grön laser och andra vapen saknar Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Göteborg, en strategi för att bemöta problemet.
– Någon handlingsplan finns inte. Det är inget vi har diskuterat, säger Leif Blomquist.
Han berättar för KA att Västtrafik inte har utarbetat någon handlingsplan för att motverka våldet som drabbar bussförare i Göteborg. Han uppger att de inte heller har diskuterat om Västtrafik ska satsa på förebyggande åtgärder. Vid något enstaka tillfälle har de varit ute och informerat på skolorna men de saknar en helhetsplan för att motverka de omfattande problemen.

Vid frågan om han inte upplever att problemen är såpass allvarliga att Västtrafik borde arbeta mer för att lösa situationen, hänvisar han istället till att de fackliga skyddsombuden agerar om något händer.
– Vi från Västtrafik lyssnar på skyddsombuden. Det är bra att de ställer in trafiken när det sker stenkastning och laserbeskjutning, säger han.

Västtrafik kommer inte själva att aktivt agera i frågan. Leif Blomquist menar att det krävs polisiära och sociala insatser för att lösa problemet. Men han hävdar att det bästa sättet att förebygga stenkastning är att stänga av trafiken efter att stenarna har kastats.
– Det bästa när det sker stenkastning är att stänga av trafiken, då blir ungdomarnas kompisar förbannade på dem när inte bussen går. Då kastar de inte mer, säger Leif Blomquist.

Men våldet har ju inte slutat trots att ni har stoppat bussar vid ett antal tillfällen. Och i Backa ska det ha varit unga vuxna som är kriminella som har kastat stenarna, och inte bara ungdomar, hur ska man lösa det? Arbetar ni förebyggande på något sätt?
– Det är lite speciellt i Backa. Är det kriminella så är det polisens sak. Och är det ungdomsproblem så är det kommunens sak, säger han.