När det visar sig att katten som Jason och Sophie ska adoptera blir en månad försenad, beslutar de sig för att leva den månaden som om den vore deras livs sista.
För Jason innebär det att han börjar jobba för en miljöorganisation, för Sophie att hon börjar vänstra med en dubbelt så gammal man.

Det här är en av de märkligare filmer man sett, rollfigurernas handlanden är svårförklarliga, och det gör tyvärr att det är svårt att beröras. Talar mer till hjärnan än hjärtat.