– Vi kan inte fatta beslut utifrån vad som händer i media. Utan vi måste fatta beslut utifrån de behov verksamheten har, säger socialnämndens ordförande i Lomma, Sofia Forsgren-Böhmer (M).

I kölvattnet på vårdskandalerna inom Carema pågår en debatt om privat äldreomsorg. Att moderatstyrda Lomma kommun, i Skåne, i det läget passar på att lägga ut all äldreomsorg i privat regi förvånar inte Kommunals sektionsordförande Mona Ottosson.
– Det är inte första gången som den här kommunen går sin egen väg och väljer att inte titta på andras misstag, säger hon.
Sedan tidigare har just Carema ansvar för driften av flera äldreboenden i Lomma samt hemtjänst. Nu ska även Jonasgården i Bjärred, läggas ut på entreprenad.
Kan det bli så att Carema tar över driften också på Jonasgården?
– Det kan det bli, säger Sofia Forsgren-Böhmer.
Anledningen till privatiseringen är ekonomiska skäl. Kommunen behöver få ner kostnaderna för att få sin budget i balans.

Kommunal i Lomma anser att kommunledningen sviker sitt policybeslut som fullmäktige tog för några år sedan om att hälften av äldreomsorgen skulle drivas i kommunal regi.
– Det är absolut ett svek. Nu måste de riva upp det policybeslutet, säger Kommunals Mona Ottosson.
Jonasgården är en stor arbetsplats med cirka 100 anställda.
De fall av missförhållanden som avslöjades nyligen i Lomma gällde båda hemtjänst i Caremas regi. I det ena fallet hade en vårdtagare blivit liggande på golvet i nästan två timmar efter problem med larmanordningen. Även i det andra fallet handlade det om larm, där rutinerna varit bristfälliga.

Socialnämndens ordförande, Sofia Forsgren-Böhmer medger att det varit brister, men att det var precis i början efter att Carema tagit över driften.
– Det var lite inkörningsproblem inledningsvis, säger hon.
De båda Lommafallen som det rapporterats om i media härrör sig från september i år. Carema har haft hand om hemtjänsten i Lomma sedan 2006.