Styrelsen menade att det är svårt att företräda personer som formellt inte har en anställning och kanske inte vågar träda fram med sitt namn. En majoritet av kongressombuden tyckte dock annorlunda och biföll förslaget, skriver LO-tidningen.

Sedan tidigare kan papperslösa bli medlemmar i Fastighets och Livs.
Enligt Fackligt center för papperslösa arbetar ca 50 000 människor i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd.