Vårdföretagarna är en del av Almega och arbetsgivareorganisation för privata vårdföretag. Styrelsen har i dag beslutat att stödja kravet om ett stärkt meddelarskydd i privata vård– och omsorgsföretag.
”Detta ska ske via lagstiftning så att likställigheten mellan privat och kommunalt driven verksamhet ska bli så stor som möjligt”, säger styrelsen i sitt beslut.

Vårdföretagarna ska med stöd av sina etiska riktlinjer granska Carema Care som under de senaste veckorna har uppmärksammats i media för påstådda brister och vanvård av de äldre.
Om Carema Care har brutit mot de etiska reglerna riskerar de uteslutning ur Vårdföretagarna.
Carema Care välkomnar Vårdföretagarnas granskning.
”Vi är ödmjuka inför det faktum att den senaste tidens händelser har påverkat förtroendet för vår bransch negativt. Därför välkomnar vi en fortsatt bred granskning som vi tror kommer att komma branschen till godo”, skriver företaget i ett pressmeddelande.