– Det får inte bli så att fattiga barn får sämre kvalitet på barnomsorgen, säger Håkan Werner Linnarsson (S) ordförande i Angereds stadsdelsnämnd.
Gratis barnomsorg och betalt även för egna barn. Magnus Olssons företag som började i Uddevalla och nu ska expandera över landet har väckt intresse och kritik. KA skrev om företaget för drygt ett år sedan. Då hade han kring 100 anställda, många av dem i Uddevalla, nu är de cirka 160, uppger han. Nu har han även ansökt att få utöka sin modell till alla kommuner i Norrbotten. 
Intresset har varit störst hos arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund. Kritiken handlade om att dagbarnvårdare inte talade svenska och saknade utbildning. Kommunal var starkt kritiska till att Magnus Olsson vägrar teckna kollektivavtal.

I Göteborg har politikerna, till skillnad från andra kommuner där Olsson är verksam, valt att granska varje dagbarnvårdare han vill anställa, för att säkra kvalitén på omsorgen.
– Vi har varit lite smartare här, säger Robert Hammarstrand (S) kommunalråd med ansvar för barnomsorg i Göteborgs kommun.
– Jag hade kunnat ha 50 anställda i Göteborg vid det här laget. Det är ren diskriminering, menar Magnus Olsson, som överklagat avslagen hos Förvaltningsrätten och är säker på att få rätt.
Han säger att han inte är oroad över att det är stopp, då han har fullt upp med att anställa på andra håll.
– Vi kommer växa mycket i Göteborg när proppen släpper.

Till Göteborgs-Posten sa Magnus Olsson förra året att han tjänar i snitt 800-1000 kronor i månaden per barn efter att dagbarnvårdarens löner och andra kostnader dragits bort.
Till KA uppger Olsson att företagen har 700-800 barn. I så fall tjänar Magnus Olsson kring 675 000 kronor i månaden. Men han poängterar att pengarna inte bara går till honom, utan till löner för administrativ personal, chefer och kostnader för företaget, till exempel att driva fall i förvaltningsrätten.
– Det går bra för företagen. Men jag har inte startat det här för att tjäna pengar. Det är viktigare att vi har en bra verksamhet än en stor vinst, säger han.
Magnus Olsson har fortfarande inget kollektivavtal med Kommunal.
– Det beror på flexibiliteten. Det skulle slå undan fötterna för dem som inte vill ha en stor barngrupp. Om du har två fritidsbarn så kommer du inte upp i kollektivavtalsenlig lön.

Förra året ansökte Olsson om att få anställa 300 dagbarnvårdare i Göteborgs kommun. Men där finns i dagsläget endast sex anställda. Dels kom han aldrig in med så många namn, dels har dagbarnvårdare blivit nekade av politikerna.
Göteborgs kommun har godkänt Magnus Olssons verksamhet att få bidrag av kommunen. Men sedan har politikerna bestämt sig för att granska varje dagbarnvårdare som Magnus Olsson vill anställa, och sedan godkänna dem eller neka tillstånd.
– Det slog på en nerv hos oss eftersom det inte finns kollektivavtal. Men enligt lagen kan vi inte neka tillstånd på grund av dåliga arbetsvillkor, säger Robert Hammarstrand (S).

Däremot görs en bedömning av dagbarnvårdarens svenskakunskaper, erfarenhet eller utbildning, och om lokalerna är lämpliga.
– Det har riktats kritik mot kommunen för att vi gör såhär men inställningen hos oss är att säkerhet för barnen går före entreprenörers intressen, det håller vi stenhårt på. Vi har tagit del i media och myndighetsbeslut av att Ströms slott inte uppfyller krav. Det hade varit konstigt om man inte valt att agera.

Varje stadsdel fattar beslut. I Angered har ingen av de fem ansökningar som kommit in under året blivit godkänd. Politikerna i Angered har valt att väga in fler aspekter än utbildning och erfarenhet, till exempel anställningsvillkor.
– Vi ställer inte andra krav än på vår egen verksamhet, säger Håkan Werner Linnarsson (S), ordförande i Angereds stadsdelsnämnd. De kan jobba upp till 60 timmar i veckan. Det skulle vi aldrig tillåta i vår egen verksamhet eftersom det försämrar kvalitén.
Hur vet ni att de jobbar så mycket?
– Det framgår i ansökningarna att de har en sådan tillgänglighet, från sex till 18.
Vidare menar Håkan Linnarsson att Olssons lönesystem, att man får lön per barn, också kan försämra kvalitén.
– Det skapar ett beroendeförhållande. Om jag som dagbarnvårdare påtalar för en förälder att barnet har ett blåmärke, då vill föräldern inte ha mig som dagmamma och jag förlorar min försörjning.
Dessutom ser han risker med att Olssons barnomsorg är gratis, och därmed lockar fattiga föräldrar.
– Angered är en stadsdel där många barn far illa. Det får inte bli så att fattiga barn får sämre kvalitet på barnomsorgen.

Barnomsorgspengen

Kommunen bestämmer ersättningen som dagbarnvårdaren eller företaget (till exempel Ströms slott) får. Såhär ser den ut i två stadsdelar i Göteborg. Barn som går på förskola ges en lite högre ersättning.

Ersättning per år och barn i:

Majorna/Linné
1-3 åring: 99 313
4-5 åring: 66 209

Angered
1-3 åring: 114 902
4-5 åring: 76 601

I Göteborg är ersättningen lika stor oavsett om barnet är på heltid eller deltid hos dagbarnvårdaren. Tjänstemännen har velat ha en annan fördelning, men politikerna har valt att ha det så.

Personer som vill ha betalt för sina egna barn måste ta in minst lika många barn utifrån också. Men det finns inget som säger att man måste ha andras barn lika många timmar som sina egna barn. 

Vad säger lagen

Sedan juli 2009 är kommuner skyldiga att betala ut barnomsorgspeng till pedagogisk omsorg som uppfyller regeringens krav på kvalitet. Kommunen kan neka en verksamhet om den innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.
Kommunen ska följa upp och utvärdera verksamheten.
Kraven på kvalitet är att lokaler ska vara ändamålsenliga, grupperna ska ha lämplig storlek. Det ska finnas personal med utbildning eller sådan erfarenhet att barnets behov av pedagogisk verksamhet och omsorg kan tillgodoses.
Verksamheten ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Olika kommuner har tolkat lagen olika.

Magnus Olsson och Ströms slott

- Kommunal har 41 medlemmar i Olssons företag: Fyra av dem är anställda i bolaget Ströms slott AB, övriga i Magnus Olssons enskilda firma samt i hans frus enskilda firma, Maria Olsson.

- Företagen har cirka 160 anställda dagbarnvårdare. 60 av dem i Uddevalla. Övriga finns i Vänersborg, Trollhättan, Övertorneå, Kalix och Göteborg, Ale och Mölndal.

Ströms slott AB driver också byggverksamhet med rumänsk arbetskraft.

- I Uddevalla startade företaget redan innan lagen om barnomsorgspeng kom. Den så kallade Uddevallamodellen var till för att kompensera föräldrar som var hemma med sina barn och inte nyttjade kommunens barnomsorg.

Löner och ekonomi

Vi har gjort en beräkning av ekonomin i Olssons tre företag för oktober månad:
- Arbetsgivaravgifter: 626 629 kronor.
- Lönekostnader: 1 994 319 kronor
- Genomsnittlig lön före skatt per anställd: 12 464 kronor.
- Företagen tog emot stöd för nystartsjobb: 1 804 477 kronor

Så räknade vi:
- Lönekostnaden och genomsnittslönen har beräknats på full arbetsgivaravgift. Summan hade blivit lägre om man räknat med att det finns anställda under 26 år, men vi vet inte hur många de är.
- Snittlönen är räknad på 160 anställda, Olsson har uppgett att de är ungefär så många.
- Förutom kommunernas ersättning får Olsson stöd för nystartsjobb, en belöning som arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa får. Bidraget varierar från månad till månad. För oktober månad fick de tre företagen nästan lika mycket stöd för nystartsjobb som företagens lönekostnader var den månaden. Stödet får arbetsgivaren i mellan ett och tio år beroende på den anställdas ålder.