Lyssna på den mobbade. Det är första rådet i guiden som är på fyra sidor. Två av dem visar i steg för steg vad facket kan göra när någon mobbas på jobbet. De andra två sidorna ger hjälp att känna igen mobbning och förebygga den.
– Det är oacceptabelt att man ska gå till sin arbetsplats och inte känna sig trygg. Det måste vara lika vikigt att ta itu med de här frågorna som att se till att alla får lika lön för lika arbete, säger Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande.
Hon poängterar att det gäller för facket att använda både arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter. Och satsa på det förebyggande arbetet.

Men om mobbning ändå uppstår ska det fackliga ombudet inte försöka medla. Det anser Lena Jonasson, Kommunal, som har varit med och tagit fram handledningen.
– Det är så oerhört känsligt. Skyddsombudet ska kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärder, säger Lena Jonasson.
Hennes råd till den som upplever sig mobbad av arbetskamraterna är att tala med chefen. Om det är chefen som mobbar ska man vända sig till arbetsplatsombudet eller sektionen.

Kommunal kommer nu att sprida handledningen ”När någon mobbas på jobbet”  till skyddsombud och fackligtförtroendevalda.

Tidiga tecken på mobbning:
- personen blir inte medbjuden på fika eller lunch.
- får elaka eller ironiska kommentarer.
- för lite information.
- man pratar om personen, men inte till.
- samtalet tystnar när personen kommer.
- orimlig kontroll av personens arbete.

Källa: När någon mobbas på jobbet (LO)