Vi väljer och vrakar i affären, men var kommer maten ifrån?
Kan våra matvanor här i Sverige verkligen påverka människor och klimat på andra sidan jorden? Svaret är ja. Vi blir fler människor på jorden och vi behöver använda mer mark för att täcka våra behov. Av all den mark som tagits i bruk för odling de senaste 20 åren är 80 procent skövlad skogsmark.

För att du och jag ska kunna äta kött odlas soja på stora arealer jordbruksmark i utvecklingsländer, för att sen skickas vidare som foder till köttdjuren. Samma mark skulle räcka både till att utrota hungern i landet där den odlas och till att exportera, alltså till mat till många fler. Både köttproduktionen och avskogningen leder till ofantliga koldioxidutsläpp. Varför? Jo, på grund av våra matvanor!

Var med och gör en liten förändring, lägg lite mindre kött i grytan, ät vegetariskt en dag i veckan, det är inte så svårt att göra världen lite bättre! Men det är bråttom. Tänk om vi alla tillsammans kunde börja äta mindre kött den 28 november, samma dag som det stora klimattoppmötet börjar i
Sydafrika. Och kanske smygstarta med årets nyårslöfte.

Elsa Raudales Erlandsson, Jönköping, 
engagerad i Kampanjen för klimaträttvisa,
www.globalrattvisa.nu