Caremas avtal med äldreboendet Koppargården har sagts upp på grund av en rad missförhållanden.
Alla skriverier och all uppståndelse har gjort att Annelie Nordström vill bilda sig en egen uppfattning om hur det är att jobba hos Carema.
Annelie Nordström bjöd i går in 25 av Kommunals medlemmar från några olika arbetsplatser till förbundskontoret.
De var glada och tacksamma att någon lyssnade på dem.

Annelie Nordström vill inte gå in på några detaljer eftersom det var ett samtal i förtroende. Men sammanfattningsvis säger hon:
– De känner sig kränkta och är mycket upprörda att cheferna har fått bonusar. Och de har alldeles för många arbetsuppgifter, eftersom de förutom att ta hand om de boenden även ska laga mat, göra beställningar och städa.
Hon säger att det pågår ett systematiskt sparande, som är mycket sofistikerat. Det kan ta tid innan en ny tjänst tillsätts om den blir ledig. En vikarie sätts inte in på en gång. Vikarien kommer inte till alla pass.
– Sparandet görs så sofistikerat att de ibland inte ens ser själva vad som pågår.

Tidigare brukade de rapportera 10-15 minuter till nästas arbetslag, som ska börja. Det sparas det in på.
Däremot tycker personalen inte att det bara är Caremas fel om det blir missförhållanden. Kommunen, som beställer vården, har också ett ansvar, tycker de. De anser även att Carema lite oförskyllt anklagas för att ha outbildad personal. Det är ett problem att hitta utbildade undersköterskor. Även när kommunen har varit arbetsgivare har personal saknat utbildning, och den personalen har Carema tagit över.

Ett bekymmer kan ibland vara kommunikationen då inte alla kan så bra svenska och dessa har svårt med dokumentationen.
– Det blir tungt för de fast anställda då det kommer outbildade vikarier, som de ideligen får handleda för att de ska göra rätt saker, säger Annelie Nordström.
För henne är det här kända tongångar. Hon hör samma sak inom kommunen och hos andra privata vårdgivare.
– Jag kanske hör de här klagomålen lite mer från de privatanställda. Men genomgående är det för tunt bemannat inom äldrevården.