Henrik Johansson säger att Kommunal har försökt värva nya medlemmar bland dagbarnvårdarna.
– Det är ett fackligt problem, det är svårt att kämpa för mammor som vill vara hemma med sina barn, de ser inget intresse i att vara med i Kommunalarbetareförbundet, de ser inte detta som ett jobb.
Han poängterar att man inte måste ha andra dagbarn lika mycket som sina egna barn, som man också får betalt för. Därför menar han att drivkraften är att vara hemma med egna barn.

En del av dagbarnvårdarna har för första gången ett avlönat arbete.
Men Henrik Johansson säger att det är för dåliga villkor och att om kvinnorna haft en starkare ställning på arbetsmarknaden, hade dessa jobb inte varit ett alternativ.
– Det är kvinnor som blivit ratade på arbetsmarknaden tidigare, därför är de nöjda.
Kjell Aronsson på sektionen i Uddevalla kallade sina medlemmar till ett möte för ett år sedan. Två personer kom. Sedan dess har inte gjorts några fler försök.
– Vi hade inte räknat med den reaktion vi fick, de var så lyckliga över att äntligen ha ett jobb.

Margaretha Johansson, ombudsman på förbundskontoret, sa förra året till KA att det var en viktig fråga att ta tag i, med tanke på anställningsvillkoren.
– Vi tittade på vad vi kunde göra åt det. Det gick inte att få till avtal, det är ju en speciell form som han använder. Att påverka politikerna är vägen, kom vi fram till.
Men det är inget som Kommunal centralt har gjort, säger hon, utan lokalt där Olsson har anställda.
Henrik Johansson på Kommunal Väst kallar Göteborgs modell för ett gott resultat av facklig-politisk samverkan. Men i Uddevalla är det dödfött att försöka påverka politiskt, säger han.
– Där är mörkblått med inflytande av kristdemokrater. Detta är den kristna högerns hjärtefråga.