I januari 2009 tog barnskötaren med sig 18 barn från fritidshemmet till den nya gymnastiksalen för att spela fotboll på Sundbyskolan i Stockholm. Två pojkar frågade om de kunde få ta fram två handbollsmål, vilket barnskötaren tillät. Plötsligt var olyckan framme. Det ena, 70 kilo tunga, målet föll och en pojke avled efter att ha fått det över sig.

Enligt Solna tingsrätt borde barnskötaren, som arbetat på skolan i 20 år, ha undersökt målen innan han lät pojkarna försöka ta fram dem. Den biträdande rektorn åtalades också, men friades.
– Vi tycker att det är fel att vår medlem får skulden. Arbetsgivaren ska se till att det är en sund och säker arbetsplats och är det inte så, så ska de anställda informeras, säger Daniel Minton som är ombudsman i Kommunal Stockholm.
Att målen var tunga, otympliga och utgjorde en säkerhetsrisk hade idrottslärarna påpekat för skolledningen, men det hade inte nått ut till fritidsledarna. Helene Gavelin som är arbetsplatsombud på Sundbyskolan visste inte heller om detta.
– Ingen skolledare eller gymnastiklärare hade sagt till mig eller fritidsledarna att de skulle vara farliga, säger hon och tillägger att det som ansetts farligt i gymnastiksalen var inlåst.

Skolledningen säger att de fick höra att målen var otympliga, men inte farliga. Nu är den sortens mål borttagna på alla skolor i Stockholms stad. Man ser det som en tragisk olyckshändelse för alla inblandade, även barnskötaren.
–Det systematiska arbetsmiljöarbetet är det viktigaste för att förebygga sådana här händelser, säger Mattias Nordh, Sundbyskolans nya rektor.
Men både Helene Gavelin och Daniel Minton betonar också en annan aspekt: stora barngrupper och minskad personaltäthet.
– Det leder ju till att det blir svårare med säkerheten, säger Helene Gavelin.

Kommunal har lämnat in en överklagan via LO-TCO Rättsskydd och det ska nu prövas om fallet ska tas upp i hovrätten. Skulle tingsrättens dom fastställas kan det få konsekvenser för Kommunals medlemmar.
– Det kan skapa en enorm oro och osäkerhet för alla som arbetar med stora barngrupper, säger Daniel Minton.
 Helene Gavelin håller med.
– Konsekvensen blir att de anställda känner sig mer otrygga på sin arbetsplats, säger hon.