Efter den massiva kritik som riktats mot vårdbolaget Carema och i viss mån även Attendo genomför nu regeringen en rad åtgärder.
Som det nu är kan vårdbolag, som ägs av riskkapitalföretag, undvika skatt. Det sker genom att moderbolagen lånar ut pengar till de svenska bolagen genom hög internränta. Pengarna försvinner till riskkapitalbolagen i skatteparadis utomlands.

Skatteverket ska nu få regeringens uppdrag att särskilt kartlägga och granska företag inom vård, skola och omsorg och framför allt när det gäller ränteavdragen.
Anders Borg gör detta mot bakgrund av tvivelaktig och aggressiv skatteplanering hos vissa privata aktörer.
– Aktörer inom välfärdssektorn har ett särskilt ansvar att leva upp till företagsetik och god skattemoral, säger han.
En stopplag utreds under våren.

Socialstyrelsen ska utreda om det finns någon skillnad i kvalité på vården mellan privat och offentlig vård. Nya riktlinjer ska tas fram för bättre upphandlingar.
Justitieminister Beatrice Ask lovar att utreda hur de privatanställda, som lämnar uppgifter till pressen, ska få bättre skydd.
Oppositionen, S, Mp och V, tycker att åtgärderna inte alls är tillräckliga.