Detta är Marcinhus från Sao Paulo, som berättar om lokalen vi sitter i, latinamerikanska samlingsplatsen, och Brasiliens nutidshistoria, om förhoppningarna på arbetarpartiet som brustit och behovet av att bygga ett nytt parti i Brasilien. Han berättar om de jordlösas kamp, de taklösas kamp, studenterna och arbetarna.
Allt på portugisiska tyvärr 🙂 Efteråt dansade vi samba 😀