Sanna Tefke som jobbar i privatiserad hemtjänst vittnar om tystare arbetsplatser där man håller munnen stängd i rädsla för att inte bli uppringd.

Dubbelt så stor andel av arbetskraften i vård och omsorg jämfört med andra branscher, jobbar på korta kontrakt. Detta är en viktig demokratifråga för alla som jobbar inom vård och annan offentlig sektor. I Sverige är det lättare än någon annanstans att bli av med fackliga företrädare, även om de har fast jobb. Jag började själv som vikarie, men fick inte förlänt konrakt när jag valdes till arbetsplatsombud för Kommunal.

Trygga jobb ger tryggare omsorg. Jag undrar om Kommunal är redo att sätta kraft bakom orden i avtalsrörelsen? Om vi skulle våga bli lite brasilianska skulle vi kunna stanna landet tills arbetsgivarna tvingas gå med på våra krav!