– Vi ordnade inte bara en, utan tre nya nattjänster, säger Elin Andersson, förtroendevald och huvudskyddsombud i Kommunals sektion 2 i Eda.
Historien tog sin början under hösten 2009 då Eda kommun beslutade att omvandla ett särskilt boende för dementa i Koppom. Totalt skulle åtta platser läggas ned. Tanken var att omvandla det till ett trygghetsboende för åtta personer.

Personalen kunde då minskas och kommunen skulle spara 2,3 miljoner om året. Eftersom åtta platser skulle försvinna valde kommunen under 2010 att säga upp åtta personer inom vård och omsorg i Eda kommun, varav de flesta arbetade på demensboendet i Koppom. Men det dröjde inte länge förrän det uppstod problem. Eftersom flera av de demenssjuka bodde kvar längre än beräknat valde kommunen att återanställa personal, som tidigare sagts upp, på begränsad tid. Detta för att täcka upp det förlängda behovet av omsorg på boendet.
– Vi tyckte att kommunen hade lite för bråttom. När uppsägningstiden hade gått ut för personalen bodde det fortfarande kvar demenssjuka på Kvarnbacken. Kommunen hade nog inte räknat med att de boende skulle vara i livet så länge, säger Elin Andersson. 

Efter att kommunen återanställt personalen två gånger agerade Kommunal.
– Från Kommunals sida började vi ifrågasätta det. En ombudsman kom hit från avdelningen i Karlstad och då fick kommunen reda på att de inte fick återanställa gång på gång, säger Elin Andersson.
Catarina Rydén, områdeschef inom vård och stöd i Eda kommun, säger till KA att anledningen till att kommunen vid två tillfällen sköt upp uppsägningstiden för personalen inte handlade om dålig personalpolitik. Hon menar istället att anledningen var att kommunen var måna om de äldres bästa.

Under början av 2011 lade sedan kommunen ned planerna på att öppna ett trygghetsboende i Koppom. Istället öppnades ett boende i samma lokaler med plats för 21 vårdtagare som lider av somatiska besvär och demenssjukdom. Efter att Kommunal förhandlat med kommunen arbetar idag flera ur den gamla personalen kvar på det nya boendet. Dessutom finns det idag tre nya nattjänster som tillkommit efter krav från Kommunal.

Koppom är en ort i Eda kommun, som gränsar till Norge. Centralorten är Charlottenberg.