Från och med nästa år kommer en ny kollektivtrafiklag att gälla. Lagens ändamål är att öppna för privata intressen att göra vinst på den delen av kollektivtrafiken som är lönsam. Som exempelvis högtrafik i städerna.
Vi är av den bestämda uppfattningen att denna nya lag kommer att ordentligt försämra kollektivtrafiken, för anställda såväl som för resenärer.
Privata affärer drivs alltid i privat intresse. För att maximera vinsten kommer man att lämna de olönsamma delarna av kollektivtrafiken åt sitt öde, såväl i staden som på landet. Med risk för inställda turer, service och ökande biljettpriser. Dessutom kommer detta att inverka på trafiksäkerheten, anställningsförhållanden och arbetsmiljö.
Detta säger vi bestämt nej till.

Vi är för en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstmotiv. En sådan kollektivtrafik har förutsättningar att sätta resenärer och anställda i främsta rummet. En behovsplanerad kollektivtrafik över hela landet med fast anställd personal i en god arbetsmiljö är vad vi eftersträvar.
I juni år 2010 fattade riksdagen beslut om att införa lagen. Politiska beslut är fattade av människor av kött och blod. Därför kan dessa ändras. Den röd-gröna oppositionen röstade emot lagen. De förband sig vidare för att söka riva upp den. Ingen vet om lagen i dag har majoritet i riksdagen, då den inte har prövats.

Vi uppmanar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att leva upp till sitt löfte efter omröstningen 2010. Ta upp lagen i riksdagen till omprövning, vilket då gäller samtliga riksdagspartier.
Vidare uppmanar vi allmänheten att protestera och agera mot lagen.
Vi undertecknande är samtliga yrkesverksamma inom kollektivtrafiken.

Utifrån denna vår verklighet är vår uppfattning:
— Riv upp lagen !
— Vinstmotiv ska ej styra kollektivtrafiken !
— Kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstmotiv !
— Ta upp lagen till omprövning i riksdagen !

Mohamed Ali, bussreparatör Kommunal, Stockholm
Christina Andersson, förtroendevald spårvagnsförare Kommunal. Göteborg
Per- Gunnar Andersson, förtroendevald banarbetare SEKO. Karlsham
Rainer Andersson, förtroendevald tågvärd SEKO. Bagarmossen
Jan Asteberg, förtroendevald bussförare Kommunal. Göteborg
Kent Budd, förtroendevald spårvagnsförare Kommunal. Göteborg
Hamid Aslani, bussförare Kommunal. Stockholm
Bo Bengtsson, depåchef Hornsbergsgaraget. Stockholm
Mats Berglöf, bussplåtslagare Kommunal. Hägersten
Ulf Bernhardsson, bussplåtslagare Kommunal. Vallentuna
Åsa Brandt, förtroendevald tågvärd SEKO. Kungsängen
Lars Bromsjö, bussreparatör Kommunal. Hökarängen
Monica Buskas, lokförare SEKO. Huddinge
Bengt Cato, förtroendevald lokförare SEKO. Trångsund
Olof Fryklöf, förtroendevald tågvärd SEKO. Stockholm
Roine Fredriksson, verkmästare. Skogsås
Leif Grimsvik, bussplåtslagare Kommunal. Stenhamra
Krister Hägg, bangårdsoperatör SEKO. Partille
Christer Imberg, reservdelsman Kommunal. Solna
Ove Johansson, bussreparatör Kommunal. Stockholm
Rune Johansson, bussreparatör Kommunal. Stockholm
Eghbal Khatemi, bussförare Kommunal. Stockholm
Kent Klähm, förtroendevald spårvagnsförare Kommunal Göteborg
Jannis Konstantis, förtroendevald tågförare SEKO. Stockholm
Robert Lilja, bussförare Kommunal. Högdalen
Lars Lindgren, bussplåtslagare Kommunal. Värmdö
Hans Lodin, bussreparatör Kommunal. Stockholm
Edgaro Luan-Rivera, spårexpeditör SEKO. Stockholm
Jan Löfgren, spårvagnsförare Kommunal. Göteborg
Bo Lönnros, bussreparatör Kommunal. Heby
Sven Mellberg, bussförare Kommunal. Stockholm
Fahrettin Namal, busschaufför Kommunal. Uppsala
Gunnar Nordin, busschaufför Kommunal. Uppsala
Mats Nordlund, lokförare SEKO. Sundbyberg
Gunilla Olin, förtroendevald bussförare Kommunal. Göteborg
Alonso Parraguez, bussplåtslagare SEKO. Botkyrka
Hans Pollak, banarbetare SEKO. Göteborg
Kurt Sammelin, rangerare Kommunal. Stockholm
Irene Sandberg, förtroendevald tågvärd SEKO. Vendelsjö
Liisa Saukko, förtroendevald stationsvärd SEKO. Spånga
Anna Söderberg, förtroendevald stationsvärd SEKO. Stockholm
Mario Sousa, förtroendevald bussförare Kommunal. Uppsala
Yvonne Strandh, förtroendevald spårvagnsförare Kommunal. Göteborg
Jan Strömqvist, förtroendevald spårvagnsreparatör Kommunal. Hällingsjö
Gunnar Styhre, spårvagnselektriker Kommunal. Ödsmål
Anna Söderberg, förtroendevald stationsvärd SEKO. Hägersten
Tommy Svensson, bussreparatör Kommunal. Danderyd
Kim Waern, lokförare SEKO. Trångsund
Ywonne Wickström, bussförare Kommunal. Stockholm
Anders Viklund, förtroendevald bussplåtslagare Kommunal. Jordbro
Asko Ylitalo, busselektriker Kommunal. Sundbyberg
Bengt Ådin, fastighetsskötare Kommunal. Stockholm
Thomas Österberg, spårvagnselektriker Kommunal. Göteborg