– Lagen tar inte hänsyn till den medicinska forskning som kommit de senaste åren. I dag kan man bara få graviditetspenning om man har ett fysiskt krävande arbete, säger Nina Karnehed som är projektledare för den granskning av graviditetspenningen som har  gjorts av ISF.

Det är främst kvinnor som arbetar med tunga lyft som får graviditetspenning. Att dra tunga patientsängar eller kuvöser på 100 kilo över trösklar anses inte tillräckligt påfrestande, enligt Försäkringskassans bedömningar. Likaså långa arbetsdagar och skiftarbete, som ökar sannolikheten att föda barnet för tidigt.
– Anger man tunga lyft i ansökan ökar chanserna att få graviditetspenning sex gånger, säger Nina Karnehed.
Rapporten visar också skillnader mellan yrkesgrupper. Det är till exempel vanligare att undersköterskor och vårdbiträden får graviditetspenning än barnskötare.

Ett annat problem är att arbetsgivarna är dåliga på att stänga av gravida kvinnor som arbetar med riskfyllda arbeten, vilket är deras ansvar. I ett fall bedömde arbetsgivaren att kvinnan riskerade att utsättas för  slag och sparkar men lät henne ändå fortsätta med sitt arbete.
– I tio procent av fallen vi har undersökt har både anställd och arbetsgivare angett att det finns sådana risker att den anställda bör stängas av, säger Nina Karnehed.
Ändå har Försäkringskassan inte informerat arbetsgivaren om att den anställda ska stängas av, trots att det är kravet för att få graviditetspenning när arbetet är för farligt.

Graviditetspenning

• Om en kvinna på grund av graviditet inte kan utföra sitt arbete med minst en fjärdedel kan hon ha rätt till graviditetspenning.
• Ledigheten ska i sådana fall vara nödvändig för att skydda kvinnans hälsa.
• Det är endast vid fysiska ansträngningar som man i dag kan få graviditetspenning.