SVAR: Reglerna om ”sist in först ut” gäller bara när arbetstagare ska sägas upp på grund av arbetsbrist. Med ”sist in” menas den person som har kortast anställningstid i kommunen, alltså inte på arbetsplatsen. För er situation finns egentligen inga andra formella regler än om någon har behov av omplacering. Kommunen får heller inte bryta mot diskrimineringslagen.
Vissa kommuner följer lagens regler om ”sist in först ut”, men formellt handlar detta om den bästa praktiska lösningen. Kontakta din sektion för mer stöd i denna fråga.