SVAR: För att få ersättning krävs att du uppfyller ett antal villkor. Till exempel behöver du vilja och kunna ta ett lämpligt arbete och aktivt söka arbete.
Du behöver också ha arbetat en viss tid innan du blev arbetslös, det så kallade arbetsvillkoret. Utifrån det du beskriver uppfyller du arbetsvillkoret. Ansök om ersättning om du blir arbetslös, så prövar vi ditt ärende.