Det är samhällsprogrammet Kalla Fakta på Tv4 som har gått igenom fallen av skadade barn på förskolan. Vanligast är fallolyckor, men också kläm- och skärskador förekommer.
– När stressen ökar, ökar också risken för olycksfall, säger Tom Jansson, som är den ombudsman på Kommunal som har ansvar för barnskötarna.

Han pekar på utvecklingen av att både förskollärare och barnskötare på senare tid har fått mer pappers- och dokumentationsarbete, samtidigt som verksamheten ofta inte har tilldelats resurser i motsvarande grad.
– Våra medlemmar vittnar om att man får mindre och mindre tid med barnen. Kraven på dokumentation, som i och för sig är bra, innebär att en stor del av tiden går åt till andra saker.

Enligt Tom Jansson måste lösningen på problemet vara dels att man anställer fler, dels att man satsar på ledarskapet inom förskolan och alltid tänker på trygghets- och omsorgsperspektivet.
Men han betonar samtidigt:
– Vi har en fantastisk förskola. Det måste vi värna. Och de allra flesta olyckor sker fortfarande i hemmen.