SVAR: Har du en allmän visstidsanställning enligt las är arbetsgivaren inte skyldig att meddela dig att anställningen fortsätter vid ett senare tillfälle. Om arbetstagare som är anställda på begränsad tid däremot inte får fortsatt anställning när den upphör, ska denne få veta detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning är då att den anställde har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren, när anställningen upphör.
En arbetstagare som anställts för begränsad tid och som på grund av arbetsbrist inte får fortsatt anställning kan ha företrädesrätt till återanställning.
Förutsättningen är också att anställningen varat i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren.
Utöver detta kan det finnas andra regler i kollektivavtal. Det kan du kolla med din sektion.