SVAR: Något har hänt med din syren, så att två stammar dött. Du kan utan vidare såga bort dem. Det kommer säkert upp nya skott från stambasen som går att bygga nytt av, men se upp med vildskott. Din syren är troligen förädlad och har en annan syren som rötter.
Man kan ofta se skillnad genom att jämföra färgen på de nya skottens knoppar. Skiljer de sig markant från knopparna på ädelsyrenen är det vildskott, som ska tas bort.
Är de svåra att skilja åt får man vänta tills de går i blom och då ta bort de skott som har annan blomfärg. Gör man inte det  kommer underlaget ta över och på sikt döda ädelsyrenen.