SVAR: Anmäl att du vill ha närståendepenning genom att ringa till Försäkringskassan och uppge personnummer på dig själv och den du vårdar. Då får du hem blanketterna: Ansökan om närståendepenning och Försäkran för närståendepenning. Fyll först i ansökan och bifoga ett särskilt läkarutlåtande för närståendepenning.
Det ska ge de upplysningar om din mammas hälsotillstånd som Försäkringskassan behöver för att pröva om du har rätt till ersättning. Din mamma måste också lämna sitt samtycke till vården. Skicka sedan in din ansökan.
Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt och ger samma ersättning som sjukpenning. Som arbetstagare har du rätt till ledighet under tiden du får närståendepenning. Underrätta din arbetsgivare om att du vill vara ledig så snart som möjligt.
När du ska begära ersättning fyller du i försäkran. Där uppger du vilka dagar du avstått från förvärvsarbete. Skicka sedan in den till Försäkringskassan.
Mer upplysningar finns på deras hemsida: www.forsakringskassan.se