SVAR: Ja, kommunen kan ändra dina arbetstider med stöd av gällande kollektivavtal. Men beroende på när de meddelar dig att din arbetstid ska ändras kan ersättning utgå. Kommunen har också ett arbetsmiljöansvar, som innebär att de inte kan ändra dina arbetstider var och varannan dag. Det kan också finnas ett lokalt avtal som reglerar hur det här ska hanteras hos er. Kontakta din sektion för mer konkreta svar.