SVAR: Lämplig tid för beskärning av pil är juli-september och senvintern. För större träd brukar man tala om uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning, avlastningsbeskärning och för pilar även hamling. Uppbyggnadsbeskärning görs under de första åren, då man säkrar trädets framtid genom val av krongrenar.
Underhållsbeskärningen fortgår under längre tid. Då tar man bort torra, döda grenar, glesar ut täta partier och formar trädet vid behov. Avlastningsbeskärning innebär att man tar bort eller kortar av grenar som kan gå av. Detta gäller mest äldre träd.
Hamling betyder i praktiken att alla grenar kapas tillbaka till en viss höjd med några års intervall. Pilar har sedan länge hamlats i Skåne bland annat och ger en särskild silhuett åt landskapet. När man hamlar pilar brukar man tala om knuthamling. Kraftiga knutar bildas, där man skär tillbaka trädet.
Vill man hamla sitt träd är det viktigt att starta när det är ungt, för annars kan det bli kraftiga röt-angrepp. Lämpliga träd för knuthamling är pil, lind och ask.