– Vi ville skriva in en kravspecifikation att de privata och offentliga företagen som samarbetar med Linköpings kommun åtar sig att ta hand om praktikanter. Det ska finnas en motprestation till att de får utföra arbeten åt Linköpings kommun. Praktikplatserna går under namnet Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) och är avsedda för gymnasieelever, särskoleelever i gymnasiet och Svenska för invandrare (SFI).

Hur fick ni idén?
– Jag har alltid brunnit för arbetsmarknadsfrågor och hade grunnat på det här i flera år. Tillsammans med Eva Lindh såg jag att gymnasieelever hade jättesvårt att få sin 15 veckors arbetsplatsförlagda utbildning. Detta drabbade oftast de yrkesförberedande utbildningarna. Skolorna här konkurrerar och utlovar praktikplatser. Men sedan får inte eleverna göra någon praktik. En del har fått göra något annat istället.

Motionen antogs av kommunfullmäktige i februari. Hur har den mottagits?
– Den är nu en del av kommunens avtal. Flera av dem som är berörda, föräldrar och elever, har hört av sig till mig och bland dem har beslutet mottagits väl. Det gör mig jätteglad.

Vad hoppas du att uppnå?
– Jag har jobbat fackligt i Kommunal en gång i tiden. Det var när jag arbetade på Linköpings Universitetssjukhus. Jag är ersättare i bildningsnämnden i Linköping och vi ser hur stor ungdomsarbetslösheten är. De här frågorna är av avgörande betydelse. Allt som kan bidra till att göra det enklare att få erfarenhet av arbetslivet är viktigt. Erfarenhet är nyttigt.

Kommer ni att lägga fler förslag i frågan?
– Ja, det har vi tänkt. Vi hoppas också att kommunen stramar upp det här ytterligare och följer upp det.

Vad gör du när du inte arbetar politiskt?
– Jag har en nattjänst som vårdare på en gruppbostad. Jag är utbildad psykiatriskötare och har jobbat i över 30 år.