Över 7000 deltagit, de flesta anställda i demensvården. Enkäten har varit öppen för alla att delta i.
Överlag är anhöriga och anställda ganska överens om hur det ser ut. Något fler anhöriga har svarat att de inte alls instämmer i påståenden om att de gamla får tillräcklig hjälp med att duscha, komma utomhus, gå på toaletten eller lägga sig den tid de vill. Men de anställda som svarat på enkäten, över 6000 personer, är nästan lika kritiska.

Mellan 40 och 50 procent av de anställda och de anhöriga har svarat att demensvården inte kan leva upp till att hjälpa de gamla tillräckligt.
Endast några få procent av de som svarat tycker att det finns tillräckligt med personal på natten och på helgerna. En av fyra anhöriga tycker inte personalen har rätt kunskap för sitt jobb. Anställda som svarat är något mer positiva.
Mest kritiska är de personer som själva lider av demens, som deltagit i enkäten. Men de är inte så många.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ”vägledning” för bemanningen i demensvården. Myndigheten har tidigare sagt att det kommer bli bindande krav för kommunerna. Däremot vill man inte sätta en miniminivå för exakt antal anställda.
– Enkätens resultat och de senaste dagarnas uppmärksamhet i media har gjort oss än mer övertygade om att vårt arbete med att ta fram bindande regler ska inriktas på att säkerställa att bemanningen i större utsträckning anpassas efter de boendes individuella behov, säger Anders Printz avdelningschef på Socialstyrelsen i en kommentar.