– En mor ska vara god och älska sitt barn, säger författaren Karin Flygare.
På ett par olika seminarier vid bokmässan i Göteborg tidigare i höst diskuterades moderskap. Majgull Axelsson, Karin Flygare, Viktoria Myrén och Doris Dahlin är alla aktuella med varsin bok om ämnet.
Karin Flygares ”Ingen riktig mamma” kretsar kring en duktig socialarbetare, men otillräcklig mamma.
– Hon har svårt att erkänna att hon vid vissa tillfällen inte vill ha sitt barn. Så är det ju, vissa dagar älskar man barnet och andra dagar gör man det inte. Det är förbjudna känslor.

Även i Doris Dahlins och Viktoria Myréns böcker står den komplicerade modersrollen i fokus, att moderskapet handlar om vilken roll man ska ta som mamma, mer än att vara människa.
– Modern ska vara mor med stort M. Och mammorna i våra böcker är inte så goda, säger Doris Dahlin som skrivit boken Till mamma på mors dag.
Skam och skuld är centrala begrepp. Skammen över att inte kunna knyta an till sitt eget barn.
– Traditionellt har det väl varit mer accepterat att vara en dålig pappa än en dålig mamma, säger Viktoria Myrén, författare till Iris.
Författarna tycker att det är viktigt att bryta tabun kring smärtsamma upplevelser och visa att föräldraskap kan se ut på olika sätt.
– Om man försöker vara en perfekt mamma eller pappa så lägger man nog en stor börda på sina barn, att de ska vara perfekta barn också, säger Doris Dahlin.

Majgull Axelssons nya roman heter Moderspassion och skildrar mammors lidande genom generationer. Men moderskapets problematik har behandlats i flera av hennes böcker.
– Det är moderligheten snarare än moderskapet som är kärnan i mina berättelser, säger hon, och syftar på mostrar och andra kvinnor som tagit en modersroll i hennes böcker. Som starka ekar att luta sig mot.
– Kvinnorna är oerhört mäktiga i sitt moderskap, men det pratar vi väldigt lite om, tycker Majgull Axelsson.

Tidigare moders-romaner

Ulla Isaksson – Paradistorg
Birgitta Trotzig – Dykungens dotter
Moa Martinson – Mor gifter sig
Mare Kandre – Bestiarum
Kerstin Ekman – Knivkastarens kvinna