– En av de grupper som först drabbades av utbrändhet var kommunalarna. Det upptäcktes först inom skola, vård och ­om­sorg, säger Mirjam Ekstedt, som har bedrivit forskning kring den fysiska och psykiska belastning personer i arbetslivet utsätter sig för.

De senaste 25 åren har andelen vuxna som upplever att arbetet är stressigt och psykiskt ansträngande ökat. En av anledningarna är det alltmer konkurrens- och resultatinriktade arbetslivet. Individen får ta ett allt större ansvar för sina ­arbets­upp­gifter, menar Mirjam Ekstedt.
– Man måste kunna sänka sin ambitionsnivå. Vi hinner inte med att göra allt. Ofta talas det om att behålla kvalitén samtidigt som personalen minskar. Det är en omöjlig ekvation.

På dagens arbetsmarknad ställs krav som motsvarar en ­elit­idrottares prestation, uthållighet och engagemang. Men till skillnad från idrottaren återhämtar sig oftast inte den som jobbar.
– Sover man ordentligt återhämtar kroppen sig. Men det kan också handla om att gå ut i naturen, umgås med människor eller läsa en bok.
Mirjam Ekstedt säger att olika studier visat att det finns ett samband mellan otillräcklig och störd sömn och hälsoproblem som fetma och utmattningssyndrom. Fysisk och mental belastning kan också leda till nedsatt funktionsförmåga.

För att kunna återhämta sig bör man inte vara ständigt uppbokad på fritiden. Det kan bli en belastning om det utförs under stress och upplevs som ett ”måste”.
– Det gäller att sänka sin egen kravnivå. Har man ett tufft jobb, så kanske man får gå på sin magkänsla och hoppa över några fritidsaktiviteter ibland, säger hon.

Utbrändhet

Varningssignaler: Lätt irritation, koncentrationssvårigheter, trötthet, prestationsförmågan sjunker.
Sov så att du är utvilad. Mindre än sex timmars sömn per natt kan leda till utmattningssyndrom. Sömnens kvalité är lika viktig som längden. Ju mer stress och ansträngning, desto mer sömn krävs. Fysisk aktivitet är ett bra sätt att komma i gång efter en utmattning. 30 minuters promenad per dag är ofta tillräckligt som vardagsmotion.
Källa: Läkartidningen

Mirjams bästa tips

Fysisk aktivitet 
Vistelse i naturen
Skapande aktiviteter
Musik, konst och litteratur
”Bara vara”