Kommun- och landstingsanställda (SKL)

Tio procent av lönen i 5 månader för de som varit anställda i minst ett år.

Vårdföretagarna

Vård- och omsorg, Läkarmottagningar, Bransch H ambulans: Tio procent av månadslönen i 1-3 månader* för den som varit anställd i minst ett år och anställningen fortsätter minst tre månader efter ledigheten. *( Ett anställningsår ger en månads ersättning etc.)

Bussarbetsgivarna 

Tio procent av genomsnittslönen i 1-4 månader* för den som varit anställd i minst ett år.
*( Ett anställningsår ger en månads ersättning etc.)

Svenska Kyrkans Arbetsgivar­organisation

Tio procent av lönen i fem månader för den som varit anställd i minst ett år.

Sveriges Sk­or­stensfejaremästares Riksförbund (SSR)

Tio procent av lönen i 1-2 månader (anställd i 1-2 år). 

Almega Tjänsteföretagen

Bad- och idrottsanläggningar: Tio procent av två månadslöner om man har varit anställd i ett år. Tio procent av tre månadslöner om man har varit anställd i två år. Tio procent av fyra månadslöner om man har varit anställd i tre år eller mer.

Friskoleavtalet: Tio procent av dagslönen per kalenderdag i 2-4 månader (anställd i 1-3 år).

Banarbetare vid travbanor, hästskötare och övrig personal hos travtränare, ridinstruktör/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag: Tio procent av genomsnittslönen i 1-3 månader (anställd i 1-3 år).

 

För de flesta avtal gäller att om föräldraledigheten skulle bli kortare än en hel månad räknas ersättningen om för de dagar föräldern är hemma.