Oj, så läskigt det blev när Zenobia är på festival med hela familjen – och plötsligt tappar bort dem! Alla som upplevt något liknande som barn känner igen den isande fasan när det välbekanta och spännande förvandlas till det otrygga och främmande.

Språket knyter an till barnens eget, utan att fördumma. Och de fantastiskt fina bilderna visar den lilla tjejens pendling mellan fröjd och fasa och den stora lättnaden när mamma och pappa dyker upp igen.