I november månad står träden kala,

dagarna är korta och nätterna svala.

Mörka kvällar när klockan är tillbakavriden,

dags att ladda för vintertiden.

Många växter och djur går till vila,

för att åter vakna när vårsolen strila.

Några besöker varmare länder,

kanske till oss en hälsning sänder.

Snart stundar advent, då tänds alla ljusen,

lyser upp fönstren i alla husen.

Landskapet kan bli vitt av snö,

fast allt för ofta blir det tö.