Åtta av tio som läst gymnasieskolans omvårdnadsprogram är kvar inom yrkesområdet åtta år efter att ha avslutat sina studier. Dessutom söker sig fler till programmet. Men det räcker ändå inte för att täcka framtidens behov av personal inom äldreomsorgen. Anledningen är att landets gymnasiekullar minskar, samtidigt som äldreomsorgen enligt Kommunals beräkningar behöver 150 000 nyanställda fram till 2030.

Lösningen ligger inte bara i att locka fler elever till omvårdnadsprogrammet, menar forskarna Petra Ahnlund och Stina Johansson som tagit fram rapporten åt Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).
– ¬Skulle man göra programmet så populärt skulle man behöva så många elever att det inte är hållbart i längden, förklarar Petra Ahnlund och pekar på behovet inom andra gymnasieprogram.

I stället föreslår de att äldreomsorgen inte enbart bör kräva formell utbildning, utan även ge en möjlighet att kvalificera sig för yrket via en vuxenutbildning som kompletterar tidigare erfarenheter.
– Vi tror på utbildning för att kunna arbeta inom äldreomsorgen och att både gymnasieskolan och komvux ska utbilda personal till fältet. Men man kan fundera på vad det är för kompetens personalen behöver. Behöver alla ha samma utbildning?, säger Petra Ahnlund.
Hon menar de äldre inte är en homogen grupp och att handikappsomsorgen är ett område man kan ta efter, där vårdare med olika erfarenheter och utbildningar arbetar för brukarnas olika behov.