Datainspektionen, DI, väljer att tro på Nobina som hävdar att alla uppgifter om när förare börjar och slutar har noterats för hand av driftsledare och dåvarande trafikledare.
DI skriver i sitt beslut ” Mot bakgrund av de uppgifter som bolagets ombud lämnat i detta ärende samt att det numera sannolikt inte är möjligt att i detalj utreda om information har hämtats ur alkoskåpet på det sätt som påståtts avslutar Datainspektionen ärendet.”

Anmälan mot Nobina lämnades in till DI sedan dåvarande trafikchefen i Arbetsdomstolen i ett mål som gällde felaktig uppsägning av en förare bland annat hänvisat till bolagets noteringar om förarens arbetstider samt vilka klockslag han har blåst i alkoskåpet.
(Vid Nobina i Umeå kontrolleras nykterheten för all personal när de börjar och slutar sitt arbete för dagen.)
DI håller med om att Nobinas uppgifter i Arbetsdomstolen kan tolkas som att bolaget använt alkoskåpen som stämpelklocka, vilket i så fall är ett brott mot personuppgiftslagen. Alkoskåpen får endast användas för att kontrollera nykterheten, inget annat.

Det är andra gången DI utreder en anmälan mot hur Nobina i Umeå använder uppgifterna vid användandet av alkoskåpen. Även förra gången avskrev DI ärendet eftersom Datainspektionen tror på Nobinas försäkran om att alkoskåpen aldrig använts för att kontrollera när personal börjar eller slutar sitt arbete.