– För unga människor som blir av med jobbet är det inte lika naturligt att anmäla sig till Arbetsförmedlingen det första de gör och då kan de stå utan ersättning om de blir sjuka, säger Irene Wennemo som är huvudsekreterare i utredningen.

Tidigare fanns ett slags grundskydd i möjligheten att få tillfällig sjukersättning (tidigare kallat förtidspension), menar hon. Men den ersättningen slopade regeringen 2008. Idag finns bara permanent sjukersättning och kraven för att få det är hårda.
– De som aldrig har jobbat hänvisas till socialbidrag när de blir sjuka, säger Irene Wennemo.

Regeringen presenterade för en tid sedan en ny typ av ersättning för så kallade nollklassade som nekas ersättning från Försäkringskassan trots att de fortfarande saknar arbetsförmåga. Men den ersättningen riktar sig till den grupp som tidigare hade tillfällig sjukersättning.
Det finns flera andra grupper som också saknar skyddsnät om de blir sjuka just för att de inte har någon sjukdomsgrundande inkomst (SGI) och det är dessa som den nya grundersättningen är tänkt för.
– Studenter som inte har tagit studiemedel är en grupp. Men även de som tagit studiemedel men inte anmält sig på Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen kan stå utan SGI, säger Irene Wennemo.

Unga som slutar sin första anställning riskerar också falla utanför systemet om de missar att anmäla sig till Arbetsförmedlingen. Irene Wennemo betonar att förslaget är långt ifrån klart. Partiernas representanter i utredningen har bara fått ett första PM med förslaget.
– Det finns ingen parlamentarisk enighet om det här, säger Irene Wennemo.

En av svårigheterna är att avgöra vilka grupper som ska komma i fråga för grundersättningen. Ingen vet hur många sjuka som idag saknar försörjning för att de inte har någon SGI.
Vad ska kravet vara när det gäller arbetsförmåga?
– Det vet vi inte än, men det här är inte tänkt att bli en ersättning när man är lite förkyld, det ska handla om långvarig sjukdom.