När neddragningar görs anser Svenskt Näringsliv att för lite hänsyn tas till kompetens. Samtidigt anser tjänstemannen att de får för lite kompetensutveckling. De vill också att visstidsanställda och sjuka som sägs upp ska få hjälp till nytt jobb. Därför startar förhandlingar om ett nytt omställningsavtal.

LO är inte redo att förhandla med arbetsgivare om turordning och omställning, rapporterar LO-tidningen. Skälet är att anställningstiden är viktig. Kommunals Johan Ingelskog instämmer.
– Anställningstiden är jätteviktig. En tjänsteman är anställd på en befattning, en arbetare är anställd på en arbetsplats. För tjänstemän är inte anställningstiden så viktig, där blir det viktigt hur man klarar av just den tjänsten. Våra medlemmar är mycket mer utbytbara. Det vi har att ta på är anställningstiden, eftersom vi anser att en undersköterska klarar av alla arbetsuppgifter på arbetsplatsen, säger Johan Ingelskog

I grunden handlar det om Las, Lagen om anställningsskydd. Las ger fack och arbetsgivare möjlighet att i kollektivavtal göra avsteg från lagen. Omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv uppmanar arbetsgivare och fack att komma överens om avtalsturlistor. Där ska kompetens väga tungt när turordningen fastställs.  Avtalsturlistor är dock ovanliga på Kommunals områden.

Omställningsavtalet reglerar både avsteg från turordningen och finansieringen av TRR Trygghetsrådet som ger uppsagda hjälp till nytt jobb. Omkring 30 000 kommunalare har möjlighet att få hjälp från TRR. Om PTK får som de vill ska den hjälpen även gälla visstidsanställda och sjukskrivna, detta kan också gälla kommunalarna.
Men ändras tjänstemännens turordningsregler i kollektivavtalet berör det inte kommunalarna, enligt Johan Ingelskog.
– Exakt hur PTK och Svenskt Näringsliv tänkt sig detta får vi analysera vidare.

Samtidigt kan förhandlingarna om förändrade turordningsregler och återanställningsrätt öka trycket på att även LO deltar.
– Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv vill vidga begreppet tillräckliga kvalifikationer till att väga in social kompetens och mjukare värden som man inte kan ta på. Då menar vi att rättsosäkerheten ökar. Det är ett missförstånd att Kommunal inte går med på tillräckliga kvalifikationer, vi går med på lagens krav, säger Johan Ingelskog.

Hur ser du på att parterna förhandlar om att ta större ansvar för det som tidigare ingått i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ansvar?
– Vi gör alltid en noggrann övervägning av hur stort ansvar vi ska ta och hur stort ansvar ska staten ta. Generellt sett har facket haft den inställningen att staten ska den typen av kostnader. Men som verkligheten ser ut så har vi valt att teckna extra sjukförsäkring. När det gäller sjukskrivna och visstidsanställda har Kommunal varit positivt att vidga omställningsförsäkringen. Vi anser att visstidsanställda är diskriminerade, de är med i facket som alla andra. Varför ska inte omställningsförsäkringen gälla dem? De kanske är i mest behov av det.