I dag kan den som har ett fast jobb och blir uppsagd på grund av arbetsbrist få hjälp till nytt jobb genom omställningsavtal. I det här fallet genom TRR Trygghetsrådet.
När neddragningar sker på företagen vill Svenskt Näringsliv behålla personer med rätt kompetens. Men de anser att det är svårt i dag. Därför vill de förändra turordningsreglerna vid uppsägning och företrädesrätten till återanställning.

Tjänstemännen vill att fler ska få hjälp till nytt jobb, kraven gäller visstidsanställda och sjuka som sägs upp. Krav finns också på fortlöpande kompetensutveckling.
Därför har nu Svenskt Näringsliv och PTK enats om att starta förhandlingar om ett nytt omställningsavtal i början av nästa år.

Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller i dag 700000 anställda i privata företag. Av dem är cirka 30000 kommunalare som arbetar på företag som har avtal med Vårdföretagarna eller KFO.

Omställningsavtal ger ekonomisk ersättning och hjälp till nytt jobb vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

För kommunalare finns:
TRR Trygghetsrådet
för anställda i företag som har avtal med Vårdföretagarna och KFO.
Trygghetsfonden TSL för bland annat bussförare, lantarbetare och sotare.
KFS-företagens trygghetsfond för anställda i kommunala och landstingsägda företag.
KTR Kyrkans Trygghetsråd för anställda i Svenska kyrkan.
AGF-KL för anställda i kommun och landsting ekonomisk ersättning vid uppsägning utifrån anställningstid och ålder fram till den sista december 2011.
Omställningsfonden KOM-KL, för anställda i kommun, landsting och Pacta-företag från den 1 januari 2012.

PTK, Privat Tjänstemanna Kartellen, har 26 medlemsförbund i TCO och Saco. PTK förhandlar och förvaltar försäkringar som är kopplade till avtal. PTK samverkar också kring arbetsmiljö.

Svenskt Näringsliv har 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Bland dem finns Almega-förbunden, Bussarbetsgivarna, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet.