Det nya med denna anställningsform är att den ska innehålla utbildning under anställningstiden. Den ska kunna användas på hela arbetsmarknaden, men inrikta sig särskilt mot små företag (vilka ofta saknar kollektivavtal).
Regeringen vill att lärlingsprovanställningen ska kunna ges till personer yngre än 23 år och som längst i 18 månader. Anställningsformen ska vara en del av kollektivavtalen.

Utredningen ska bland annat titta på vilka arbetsrättsliga regler som bör gälla och hur utbildningsinnehållet ska regleras och kvalitetssäkras.
Särskild utredare blir Claes Stråth, generaldirektör på Medlingsinstitutet. Under utredningen kommer han att samråda med både fack- och arbetsgivarföreningar. Utredningen ska vara färdig om ett år.