Tidigare fanns en poängmodell vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Solna och Danderyd. Den sades upp för nästan tre år sedan. När Vårdförbundet i vintras tecknade ett nytt avtal var missnöjet stort bland sjuksköterskorna. Då sa Kommunal nej. Men efter olika justeringar har Kommunal nu skrivit under avtalet som börjar gälla 1 november.
– Vi fick påstötningar av medlemmarna. Sedan hittade vi smålösningar och skrev på. Sedan får individen bestämma om den vill gå in i den nya modellen eller inte, säger Carina Lenngren.

De stora förlorarna finns bland undersköterskor på akuten, akutvårds- och gastroavdelningarna på Karolinska i Huddinge. Skälet är att de ersatts med sjuksköterskor på natten.
Kommunals nya avtal ger de som förlorat nattpassen 1 000 kronor mer i höjd grundlön. Det nya avtalet ger också en viss ekonomisk ersättning för att man har en högre arbetstid per vecka.
– Det är jobbigt att blanda både dag och natt. Det är inte bra ur arbetsmiljösynpunkt, säger Carina Lenngren.

I det gamla poängsystemet fick man ersättning utifrån timlönen x poäng per timme. Det gjorde att grundlönen hade stor betydelse. Nu är ersättningen ett fast belopp för alla. Det gör att de som har högst lön förlorar mer. Bland dem finns det några som tidigare valt arbetspass som gett höga poäng.
– Man kan vara i behov av pengar och komma in i ett ekorrhjul som inte är bra för hälsan. Det föds med att man tycker att man har för låg lön. Tyvärr stöter vi på de personerna som sprungit så att de blivit sjuka. Men kan man hålla balansen kan det vara en tillfredsställelse i att man kan påverka sin lön, säger Carina Lenngren.

Det är upp till varje verksamhetschef att bestämma om avdelningen ska ha den nya modellen för ob-ersättning. Chefen väljer vilken av de fyra tabellerna som passar arbetsplatsens behov. I alla tabellerna blandas dag och natt. Sedan är det upp till individen att välja om den vill få ob-ersättning enligt tabellen eller enligt det centrala avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.